Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder zijn de Algemene Voorwaarden van Wanderlust Yoga te downloaden als pdf-bestand. De eerste link leidt naar de voorwaarden met betrekking tot de yogalessen, workshops en events en de tweede link naar de voorwaarden met betrekking tot de webshop en daar aangeschafte producten/diensten. Hierin is ook een privacyverklaring opgenomen.

Downloads

⋆ Algemene Voorwaarden Wanderlust Yoga – YOGALESSEN & WORKSHOPS (link naar pdf)

Algemene Voorwaarden Wanderlust Yoga – WEBSHOP (link naar pdf)

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden of de privacyverklaring, graag even contact opnemen met Wanderlust Yoga.


DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.wanderlustyoga.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze website

De informatie op deze website (www.wanderlustyoga.nl) is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Wanderlust Yoga zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Wanderlust Yoga niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wanderlust Yoga garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Wanderlust Yoga wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Wanderlust Yoga links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Wanderlust Yoga worden aanbevolen. Wanderlust yoga aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Wanderlust Yoga niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Wanderlust Yoga behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wanderlust Yoga of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wanderlust Yoga behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.