Home Yoga – filosofie

Yoga – filosofie

  Wanderlust Yoga Arnhem_Om en namasté

  Om (of Ohm of Aum) en Namasté zijn twee woorden die je ongetwijfeld wel eens bent tegengekomen in relatie tot yoga. Maar wat betekenen ze eigenlijk en waarom worden ze gebruikt? Deze twee woorden – geschreven in Sanskriet en afkomstig uit het oude India – zijn zowel betekenisvol als heilig.

  Om

  Om is een heilige klank, een spiritueel icoon én wordt vaak gebruikt als mantra. Het is – net als Namasté – een woord uit het Sanskriet dat je kunt vertalen als ‘bron’ of ‘hoogste’. Bij Om is vooral de vibratie belangrijk wanneer het woord uitgesproken wordt (als AUM).

  De betekenis

  Over de exacte betekenis lopen de meningen uiteen, maar Om verwijst naar de bron en de universele energie waar alles uit voortkomt. Het is een samentrekking van drie klanken (A, U en M) en op de juiste manier uitgesproken vormen deze een soort zoemend geluid.

  Omkar

  • De A-klank is de meest open en diepe keelklank (AAaahh…). Dit vertegenwoordigt het stadium van menselijk bewustzijn (waak-bewustzijn) en het ontwaken op aards of materieel niveau (nr. 2 in het Omkar-symbool).
  • De U-klank is de klank die het meest voor in de mond ligt (UUuuhh… de U wordt als ‘oe’ uitgesproken). Dit is het stadium van droombewustzijn: denken, voelen, wensen, willen (nr. 3 in het Omkar-symbool).
  • De M-klank is de sluiting van de mond (MMmmmm…). Dit is het stadium van diepe slaap-bewustzijn ofwel de ondefinieerbare eenheid-der-dingen (nr. 1 in het Omkar-symbool).

  De drie lettergrepen of klanken symboliseren daarnaast ook transformatie en de cyclus van het leven: geboorte, leven en dood.

  Klank van het universum

  Alles om ons heen vibreert en heeft een bepaalde trillingsfrequentie. De klank Om vibreert op precies dezelfde frequentie als alle dingen in de natuur. Daarom wordt Om de klank van het universum genoemd. Wanneer je het chant (het woord Om zingt of een mantra waarin het woord Om voorkomt), stem je symbolisch en fysiek af op dat geluid en erken je dat alles in het universum met elkaar verbonden is.

  In sommige yogalessen wordt er aan het begin en/of het einde van de les Om gechant of tijdens Savasana muziek gespeeld waarin Om (als onderdeel van een mantra) gechant wordt . De klank heeft een kalmerend effect op je zenuwstelsel, waardoor je bloeddruk daalt en je gelijk meer tot rust komt. Het is ook een manier om je yoga practice als het ware ‘af te bakenen’ van de rest van je dag; als een moment van aandacht voor jezelf, naar binnen keren en mindful zijn. Op deze manier wordt je yogales méér dan alleen het fysiek uitvoeren van houdingen op je yogamat.

  Wat betekent namasté in India?

  Namasté

  Als we kijken naar de letterlijke vertaling van Namasté, dan betekent ‘Nama‘ buigen, ‘as‘ betekent ik, en ‘te‘ betekent jou. Oftewel: ik buig voor jou. Een iets vrijere vertaling waarbij ook naar de intentie en diepere betekenis van het woord Namasté wordt gekeken luidt: het licht in mij groet het licht in jou. Ervan uitgaande dat iedere mens en elk leven wezen in beginsel hetzelfde is, gelijk aan elkaar en afkomstig uit dezelfde bron. We zijn één.

  In India gebruiken ze Namasté als groet, wanneer je iemand ontmoet. Vaak alleen door het gebaar met hun handen te maken om zo de betekenis te symboliseren zonder het woord uit te spreken. In het Westen wordt het handgebaar meestal gecombineerd met het (hardop) uitspreken van het woord Namasté.

  Het handgebaar

  Het handgebaar behorend bij Namasté voer je als volgt uit: plaats je handen met de handpalmen plat tegen elkaar aan voor de borst (ter hoogte van het hartchakra), sluit je ogen en maak een kleine buiging met je hoofd. In plaats van voor de borst, kun je je handpalmen ook tegen elkaar plaatsen ter hoogte van je voorhoofd (derde oog), je hoofd buigen en je handen vervolgens omlaag brengen tot voor je hart.

  Dit Namasté-gebaar kom je vaak tegen aan het begin en/of eind van een yogales. Binnen de yoga staat dit handgebaar ook wel bekend als ‘anjali mudra’. Deze mudra (oftewel: energiezegel) wordt uitgevoerd door de handpalmen en vingertoppen van beide handen samen te brengen, welke gezien worden als belangrijke energiepunten van het lichaam. Deze punten staan via zenuwbanen in contact met de hersenen. Dus wanneer je je handpalmen samenbrengt voor de borst, verbind je op dat moment letterlijk je linker- en rechterhersenhelft met elkaar. Dit is meteen ook waar het overall bij yoga om draait; vereniging of éénwording.

  Dus sluit jouw yogadocent de les af met Namasté? Voel je dan vooral vrij om dit ook te doen (dus ‘terug te zeggen’). Op deze manier bedank je elkaar voor de les, toon je respect, erken je dat je meer bent dan alleen de buitenkant en accepteer je iedereen zoals hij/zij is. Want in essentie zijn we allemaal gelijk. Een mooie manier om af te ronden toch?

  Namasté! 🙂

  20 november 2016 0 reacties
  0 Facebook Twitter Google + Pinterest